Jediný prijateľný výsledok: úspešná realizácia projektu

Naša advokátska kancelária pôsobí na trhu od roku 2003, pričom po celú dobu poskytuje právne služby pre množstvo domácich i zahraničných klientov vo všetkých oblastiach práva, podľa špecifických požiadaviek klientov.

Počas pätnástich rokov praxe sme dynamicky rozšírili profesionálnu ako aj regionálnu pôsobnosť do viacerých slovenských miest i do zahraničia. Široký záber našich služieb umožňuje prostredníctvom spolupráce odborníkov poskytovať skutočne komplexnú starostlivosť o klientov.

V posledných rokoch sme sa podieľali na viacerých významných akvizíciách, či už formou share deal, asset deal, prevodov podnikov alebo ich častí, realizáciou fúzií, vrátane tých cezhraničných.

Posledná akvizícia sa týkala  spoločnosti  Kofola a.s., ktorá  je našim klientom od roku 2005.  Distribuuje nealkoholické nápoje  pre viaceré trhy strednej a východnej Európy. Z minerálnych vôd sú to napríklad Radenska, Vincentka, Evian, Badoit, či Rajec. V tomto prípade išlo o  rozšírenie jej portfólia o ďalší minerálny prameň z Kláštora pod Znievom, vďaka čomu spoločnosť Kofola a.s. získala nový lokálny produkt – minerálnu vodu Kláštorná, čím posilnila nielen svoj segment minerálnych vôd, ale aj svoje postavenie na trhu.

Napriek tomu, že minerálna voda Kláštorná sa dlhodobo zaraďovala medzi najkvalitnejšie zdroje minerálnych vôd na území Slovenska, z dôvodu  komplikovanej vlastníckej histórie si prešla zložitými obdobiami, kedy sa na ňu takmer zabudlo. Tento výrazný potenciál, spočívajúci práve v kvalite minerálnej vody Kláštorná, sa však Kofola rozhodla oživiť a priviesť ho opäť na trh.

Pre náš tým sa stal tento projekt výzvou, ktorá bola zložitá tak následkami reštrukturalizácie pôvodnej spoločnosti Kláštorná, ako aj  z dôvodu potreby zjednotenia množstva požiadaviek viacerých zmluvných strán. V dôsledku uvedeného bolo komplikované spojiť záujmy a požiadavky všetkých zúčastnených subjektov a následne ich premietnuť do jednej dokumentácie. Tento projekt bol preto náročný nielen po právnej stránke, ale aj z hľadiska voľby obchodnej stratégie klienta. Od začiatku roka prebiehali  rozsiahle obchodné rokovania, ktorých cieľom bolo vyjednať čo najlepšie podmienky pre nášho klienta tak, aby ich  výsledkom bola úspešná realizácia celej akvizície. Museli sme klásť vysoký dôraz na správnu koordináciu jednotlivých krokov a postupov s jediným prijateľným výsledkom – úspešnou realizáciou projektu.

Pre dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné akvizíciu rozdeliť do niekoľkých fáz, od prípravy obchodných rokovaní a zastupovaní klienta na nich, právneho poradenstva pri štruktúrovaní transakcie, pri due dilligence, až po samotnú transakčnú dokumentáciu a porealizačnú fázu. V polovici roka 2018 sme však zavŕšili takmer polročný proces akvizície podpisom dokumentácie. V súčasnosti už náš spokojný klient realizuje kroky, smerujúce k spusteniu výroby.

To, že naše právne služby sú poskytované k spokojnosti našich klientov dokazuje aj výrok štatutára spoločnosti Kofola a.s. Daniela Buryša: „V otázkach právneho poradenstva a služieb je Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč  dlhodobo našim spoľahlivým partnerom.“