Aktuality a média

511, 2022

Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 11. 2022

5. novembra, 2022|Kategórie: Publikačná činnosť|

Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 11. 2022 Nové náležitosti pracovnej zmluvy  Pracovná zmluva musí od 01.11.2022 obsahovať: identifikačné údaje zamestnávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO) a zamestnanca (meno, priezvisko, trvale bydlisko,[...]

1708, 2022

Zmeny súvisiace s novým vymedzením pojmu hroziaceho úpadku od 17. 7. 2022

17. augusta, 2022|Kategórie: Články a rozhovory|

Zmeny súvisiace s novým vymedzením pojmu hroziaceho úpadku od 17. 7. 2022 I.       NOVÉ VYMEDZENIE POJMU HROZIACEHO ÚPADKU 1.          Pojem hroziaceho úpadku Dňa 17.7.2022 nadobudol plnú účinnosť zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku[...]

2009, 2021

Výživné

20. septembra, 2021|Kategórie: Publikačná činnosť|

Výživné Výživné je vo všeobecnosti spojené s deťmi a ide o inštitút, ktorý je dobre známy. Napriek tomu väčšina ľudí nepozná jeho presnú právnu úpravu, ani okruh osôb, na ktorý sa môže vyživovacia povinnosť vzťahovať. Rôzne nepresnosti ale[...]

1206, 2017

Porušovanie priemyselných práv pri dovoze tovaru z tretích krajín

12. júna, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Dovoz tovaru z tretích krajín podlieha colnej kontrole, ktorou sa zistí či tovar porušuje, alebo neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Presný postup pri výkone colného dohľadu colníkmi upravuje zák. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu[...]

106, 2017

Novela Obchodného zákonníka – ,,spoločnosť v kríze“

1. júna, 2017|Kategórie: Uncategorized @sk|Značky: |

Nové povinnosti podnikateľov pri poskytovaní úverov a iných spôsobov financovania aj  medzi spriaznenými spoločnosťami. Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od[...]

Go to Top