Energetika

511, 2022

Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 11. 2022

By |5. novembra, 2022|

Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 11. 2022 Nové náležitosti pracovnej zmluvy  Pracovná zmluva musí od 01.11.2022 obsahovať: identifikačné údaje zamestnávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO) a zamestnanca (meno, priezvisko, trvale bydlisko,[...]

1708, 2022

Zmeny súvisiace s novým vymedzením pojmu hroziaceho úpadku od 17. 7. 2022

By |17. augusta, 2022|

Zmeny súvisiace s novým vymedzením pojmu hroziaceho úpadku od 17. 7. 2022 I.       NOVÉ VYMEDZENIE POJMU HROZIACEHO ÚPADKU 1.          Pojem hroziaceho úpadku Dňa 17.7.2022 nadobudol plnú účinnosť zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku[...]

410, 2021

Dedenie zo závetu

By |4. októbra, 2021|

Dedenie zo závetu Dedičské právo je významnou oblasťou práva, s ktorou sa aspoň raz za život stretne každý, a svoje korene má už v antickom Ríme, kde získalo podobu známu nášmu právnemu okruhu. V podmienkach slovenského práva možno dediť[...]

2009, 2021

Výživné

By |20. septembra, 2021|

Výživné Výživné je vo všeobecnosti spojené s deťmi a ide o inštitút, ktorý je dobre známy. Napriek tomu väčšina ľudí nepozná jeho presnú právnu úpravu, ani okruh osôb, na ktorý sa môže vyživovacia povinnosť vzťahovať. Rôzne nepresnosti ale[...]

511, 2020

TA3, 4. 9. 2020

By |5. novembra, 2020|

Nemecko u nás investuje vyše 10 miliónov, pôjdu na vzdelávanie

511, 2020

Nový čas, 4. 9. 2020

By |5. novembra, 2020|

Deutsche Schule v Bratislave oslavuje 15 rokov: Do nového šatu investuje 12 miliónov eur  

Go to Top