Publikačná činnosť

511, 2022

Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 11. 2022

5. novembra, 2022|Kategórie: Publikačná činnosť|

Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 11. 2022 Nové náležitosti pracovnej zmluvy  Pracovná zmluva musí od 01.11.2022 obsahovať: identifikačné údaje zamestnávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO) a zamestnanca (meno, priezvisko, trvale bydlisko,[...]

2009, 2021

Výživné

20. septembra, 2021|Kategórie: Publikačná činnosť|

Výživné Výživné je vo všeobecnosti spojené s deťmi a ide o inštitút, ktorý je dobre známy. Napriek tomu väčšina ľudí nepozná jeho presnú právnu úpravu, ani okruh osôb, na ktorý sa môže vyživovacia povinnosť vzťahovať. Rôzne nepresnosti ale[...]

Go to Top