Zmeny súvisiace s novým vymedzením pojmu hroziaceho úpadku od 17. 7. 2022

Zmeny súvisiace s novým vymedzením pojmu hroziaceho úpadku od 17. 7. 2022 I.       NOVÉ VYMEDZENIE POJMU HROZIACEHO ÚPADKU 1.          Pojem hroziaceho úpadku Dňa 17.7.2022 nadobudol plnú účinnosť zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRHÚ“), ktorý zároveň výrazne novelizuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a [...]