Publikačná činnosť

Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 11. 2022

Prehľad najdôležitejších zmien novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 11. 2022 Nové náležitosti pracovnej zmluvy  Pracovná zmluva musí od 01.11.2022 obsahovať: identifikačné údaje zamestnávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO) a zamestnanca (meno, priezvisko, trvale bydlisko, dátum narodenia),   druh práce a jeho stručná charakteristika,   miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) [...]

5. novembra, 2022|Kategórie: Publikačná činnosť|

Možno aj Vy ste povinnou osobou v zmysle AML zákona

Úvod AML, skratka z anglického Anti-Money-Loundering, sa používa v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí. Túto oblasť upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej v článku označený ako „AML zákon“). Zákon upravuje povinnosti širokého okruhu fyzických a právnických osôb (tzv. povinné osoby), u ktorých je predpoklad, [...]

7. februára, 2022|Kategórie: Publikačná činnosť|

Dedenie zo závetu

Dedenie zo závetu Dedičské právo je významnou oblasťou práva, s ktorou sa aspoň raz za život stretne každý, a svoje korene má už v antickom Ríme, kde získalo podobu známu nášmu právnemu okruhu. V podmienkach slovenského práva možno dediť z dvoch titulov (dvoma spôsobmi), ktoré sa dajú aj kombinovať. Ide o dedenie zo zákona, kde sú dedičia určení podľa predpisov občianskeho [...]

4. októbra, 2021|Kategórie: Publikačná činnosť|

Výživné

Výživné Výživné je vo všeobecnosti spojené s deťmi a ide o inštitút, ktorý je dobre známy. Napriek tomu väčšina ľudí nepozná jeho presnú právnu úpravu, ani okruh osôb, na ktorý sa môže vyživovacia povinnosť vzťahovať. Rôzne nepresnosti ale kolujú aj o výške výživného či času, dokedy je potrebné výživné platiť. Cieľom tohto článku je predstaviť výživné vo všetkých jeho [...]

20. septembra, 2021|Kategórie: Publikačná činnosť|

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu Odstúpenie od zmluvy (laicky aj vrátenie tovaru) bez udania dôvodu v lehote 14-tich dní je inštitútom, ktorý je v našom právnom poriadku upravený už niekoľko rokov, no stále nie je úplne pochopený a kolujú o ňom mnohé fámy, ktoré sťažujú život ako podnikateľom, tak aj spotrebiteľom. Cieľom tohto príspevku [...]

9. septembra, 2021|Kategórie: Publikačná činnosť|

Premlčanie a preklúzia v občianskom a obchodnom práve

Premlčanie a preklúzia v občianskom a obchodnom práve Podstatnou oblasťou obchodného, ale aj občianskeho práva, sú záväzky. Ide o právne úkony, ktorými sa na niečo zaviažeme, typicky napríklad k odovzdaniu veci (predmetu kúpy) na jednej strane a zaplateniu peňazí (kúpnej ceny) na strane druhej (kúpna zmluva). Čo ale v prípade, ak jedna zo zmluvných strán svoju povinnosť nesplní, napríklad [...]

2. septembra, 2021|Kategórie: Publikačná činnosť|
Go to Top