Management

Stanislava Gabašová

office manager

Mgr. Silvia Končoková

CEO

Bc. Miroslava Kavalková

assistant

Erika Veliká

marketing assistant, PR

Ing. Alexandra Turečková

specialist assistant

Miroslava Vanáková

assistant

Ing. Katarína Škatuliaková

asset manager

Bc. Alena Ševecová

legal assistant