Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Pracovné právo

  • Fúzie / Akvizície / Transakčná dokumentácia

  • Nehnuteľnosti / Development

  • Rodinné právo

  • Zdravotníctvo

  • Duševné vlastníctvo

Kontakt:

JUDr. Iveta Boškajová
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: boskajova@krnackoncok.eu
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Iveta Boškajová
advokát

JUDr. Iveta Boškajová je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Po ukončení štúdia pôsobila v rokoch 1998 – 2003 vo funkcii právnika v súkromnom sektore, so zameraním na obchodné, pracovné a občianske právo.

Od roku 2001 poskytovala  súčasne právne poradenstvo pre klientov Informačného centra podnikateľov, kde zároveň pôsobila ako šéfredaktor a venovala sa publicistickej činnosti.

Po vykonaní odbornej skúšky  pôsobí od roku 2004 ako advokátka, opätovne so zameraním na obchodné a pracovné právo.

Od roku 2007 do súčasnosti vykonáva advokátsku prax ako Advokátska kancelária JUDr. Iveta Boškajová, s.r.o. a je spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie, so zameraním na obchodné právo a právo obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, pracovného práva, súdnych sporov.

Jazykové znalosti: slovenský, nemecký