Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Občianske právo

  • Rodinné právo

  • Pracovné právo

  • Bankové právo a poisťovníctvo

  • Verejný sektor

Kontakt:

JUDr. Bronislava Krnáčová
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: koncokova@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Bronislava Krnáčová 
advokát

JUDr. Bronislava Krnáčová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Po ukončení štúdia pôsobila v rokoch 1998 – 1999 vo funkcii právnika v súkromnom sektore, so zameraním na obchodné, pracovné, správne právo a v rokoch 2000 – 2003 v bankovom sektore v kumulatívnej funkcii právnika a riadiacej funkcii námestníka riaditeľa.

Po vykonaní odbornej skúšky  pôsobí od roku 2004 ako advokátka.

Venuje sa obchodnému, občianskemu a rodinnému právu, organizuje semináre a vzdelávacie podujatia vo všetkých právnych oblastiach pre našich klientov a obchodných partnerov, vrátane odborných projektov pre pracovníkov našej advokátskej kancelárie, pri ktorých spolupracuje s akademickými odborníkmi a renomovanými univerzitnými lektormi z celého Slovenska.

Zároveň zastupuje  našich klientov v štatutárnych orgánoch rôznych obchodných spoločností, predmetom činnosti ktorých sú predovšetkým rôzne druhy väčších či menších developerských projektov, ako aj správa a prenájom nehnuteľností.

Aktívne niekoľko rokov spolupracuje s Centrom právnej pomoci, kde poskytuje právnu pomoc osobám v stave materiálnej núdze, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva.

Jazykové znalosti: slovenský, nemecký