Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Trestné právo

  • Civilné a rodinné právo

  • Dopravné právo

  • Právo verejného sektora
  • Cudzinecké právo
  • Duševné vlastníctvo

  • Fúzie a Akvizície

Kontakt:

JUDr. Iveta Gálošová Bušová, MBA, LL.M
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: galosova@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Iveta Gálošová Bušová, MBA, LL.M
advokát

JUDr. Iveta Gálošová Bušová je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Počas 13-ročnej praxe na okresnom súde získala rozsiahlu generálnu prax, najmä v odvetviach občianskeho, obchodného, správneho, pracovného, rodinného a trestného práva.

V roku 2010 úspešne absolvovala sudcovskú justičnú skúšku.

V roku 2012 absolvovala konferenciu THEMIS v Paríži, organizovanú Európskou sieťou pre justičné vzdelávanie (EJTN).

Jej špecializáciou je ochrana osobnosti, ochrana dobrého mena právnickej osoby, náhrady škody, dopravné právo, ochrana hospodárskej súťaže, ochrana práv v obchodných spoločnostiach a práva duševného vlastníctva. Má bohaté skúsenosti, získané pri zastupovaní klientov v súdnych sporoch, vrátane rady právne náročných i medializovaných sporov.

V Advokátskej kancelárií Krnáč, Končok & Partners pôsobí od roku 2015.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický