pavlovic

Oblasti pôsobenia:

  • Právo životného prostredia- zastupovanie klientov s viac ako 36% podielom na slovenskom trhu
  • Stavebné právo
  • Akvizície a fúzie
  • Právo obchodných spoločností / obchodné právo

  • Občiansko – právne záväzkové vzťahy

Kontakt:

JUDr. Ladislav Pavlovič
Krnáč, Končok & Partners
Námestie SNP č. 19
811 01 Bratislava
e-mail: pavlovic@krnackoncok.eu
t.č.: +421 911 533 353

JUDr. Ladislav Pavlovič
advokát

Advokát JUDr. Ladislav Pavlovič ukončil štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1990. Rigoróznu skúšku úspešne zložil a rigoróznu prácu obhájil v roku 1990. Následne pracoval ako advokátsky koncipient a od roku 1996 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

V rámci svojej bohatej advokátskej praxe ponúka už viac ako 25 rokov profesionalitu, právne služby a poradenstvo na najvyššej úrovni.

Pri výkone advokácie úspešne zastupoval štát v súvislosti s vymáhaním pohľadávok od úpadcov /napr. Calex Zlaté Moravce, Nový Calex, Chemolak Smolenice a ďalších/. Úspešne zastupoval klientov aj v súvislosti s viacerými významnými a veľkými developerskými projektami v Bratislave  a blízkom okolí.

Jazykové znalosti:  Ruský, Nemecký