Oblasti pôsobenia:

  • Správne právo

  • Finančné právo

  • Obchodné právo

Kontakt:

JUDr. Martin Valky
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: valky@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Martin Valky
advokát

JUDr. Martin Valky je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Počas svojej bohatej právnej praxe pôsobil nielen v súkromnej sfére, ale aj vo verejnej správe na pozícii vedúceho majetko-právneho úseku Mesta Žilina.

Vo svojej praxi sa zameriava na oblasť podnikateľského a organizačného poradenstva a vymáhania pohľadávok. Ako advokát sa zameriava primárne na problematiku správneho práva, finančného práva a obchodného práva.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a nemecký jazyk