Oblasti pôsobenia:

  • Dane

  • Energetika

  • Fúzie a Akvizície

  • Trestné právo

Kontakt:

JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: koncokova@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M
advokát, partner

Advokát JUDr. Michal Krnáč, zakladateľ Advokátskej kancelárie Krnáč, Končok & Partners, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou v roku 2003 a od roku 2013 i ako usadený euroadvokát v Ostrave, zabezpečuje profesionálne právne poradenstvo v Slovenskej i Českej republike. Poskytované služby vychádzajú z bohatých skúseností a praxe získanej počas aktívneho pôsobenia v riadiacich a kontrolných orgánoch. V súčasnosti JUDr. Michal Krnáč poskytuje kompletné právne poradenstvo pre významné obchodné spoločnosti.

V minulosti pôsobil ako člen dozornej rady v Stredoslovenskej energetike- Distribúcia, a.s., dnes je predsedom predstavenstva spoločností Slovenská poradenská spoločnosť, a.s., LETISKA Žilina a.s., spoločnosti VS INVESTMENT a.s., členom predstavenstva L&K DEVELOPMENT a.s., podpredseda dozornej rady Right Power a.s..

Jazykové znalosti: slovenský, anglický