Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Cudzinecké právo

  • Civilné právo

  • Správne právo

  • Dopravné právo

Kontakt:

JUDr. Alžbeta Jandová
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: jandova@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Alžbeta Jandová
koncipient

JUDr. Alžbeta Jandová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Počas štúdia absolvovala odbornú stáž na Okresnom súde v Žiline na trestnom i netrestnom úseku. Po skončení štúdia pracovala pre nadnárodnú spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou a predajom elektronických komponentov po celom svete. Neskôr pracovala ako advokátsky koncipient pre advokátsku kanceláriu v Bratislave.

V roku 2013 prednášala na konferencii spoločnosti Omron Electronics Components v Ríme.

V Advokátskej kancelárií Krnáč, Končok & Partners pôsobí od roku 2015. Vo svojej praxi sa odborne zameriava na české právo, korporátnu agendu, konkurzné právo, cudzinecké právo a správne právo. Súčasne vypracováva analýzy a pripravuje podklady na registráciu v registri Partnerov verejného sektora.

Jazykové znalosti: slovenský, španielsky, anglický