Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Trestné právo

  • Civilné a rodinné právo

  • Právo sociálneho zabezpečenia

  • Právo verejného sektora

  • Realitné právo

Kontakt:

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: lokajova@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.
koncipient

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M. je absolventkou Právnickej fakulty Рaneurópska vysoká škola v Bratislave a právne skúsenosti nadobudla už popri štúdiu na právnickej fakulte, kedy ako právny asistent v Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok & Partners vypracovávala podklady z oblasti korporátnej agendy a súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Na pozícií advokátskeho koncipienta pôsobí od roku 2013. Vo svojej praxi sa odborne zameriava na právo obchodných spoločností, korporátnu reorganizáciu a premenu existujúcich spoločností, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, občianske právo a zastupovanie ex offo v civilných veciach v úzkej spolupráci s Centrom právnej pomoci.

Počas pôsobenia v našej advokátskej kancelárií získala rozsiahlu prax v rámci zmluvnej agendy, asistovala pri právnych previerkach a pri príprave právnych analýz.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický