Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Trestné právo

  • Civilné a rodinné právo

  • Právo sociálneho zabezpečenia

  • Právo verejného sektora

  • Realitné právo

Kontakt:

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: lokajova@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.
koncipient

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M. je absolventkou Právnickej fakulty Рaneurópska vysoká škola v Bratislave.

Právne skúsenosti nadobudla už popri štúdiu na právnickej fakulte, kedy ako právny asistent v Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok & Partners vypracovávala podklady z oblasti korporátnej agendy a súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Ako advokátsky koncipient pôsobí v našej kancelárii od roku 2013.

V roku 2016 úspešne absolvovala obhajobu rigoróznej práce a zložila rigoróznu skúšku a v súčasnosti absolvuje profesijný študijný program Master of Laws v oblasti súkromného práva so špecializáciou na právo obchodné.

Vo svojej praxi sa odborne zameriava na korporátnu agendu, rodinné právo, zastupovanie ex offo v civilných veciach v úzkej spolupráci s Centrom právnej pomoci, agendu obchodných a civilných zmlúv a na súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický