Oblasti pôsobenia:

  • Správne právo

  • Stavebné právo

Kontakt:

JUDr. Ing. Tatiana Šugárová
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: sugarova@vsinvestment.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Ing. Tatiana Šugárová
projektový manažér, koncipient

JUDr. Ing. Tatiana Šugárová je absolventom Stavebnej fakulty Žilinskej Univerzity a Právnickej fakulty Paneurópskej Vysokej školy práva.

Po ukončení štúdia na stavebnej fakulte pracovala v súkromnej spoločnosti, kde vykonávala činnosť zameranú na samostatné spracovávanie znaleckých posudkov – stavebnej časti.

Neskôr pracovala v spoločnosti Slovenská správa ciest na oddelení Investičnej výstavby a správy ciest, kde bol jej náplňou práce stavebný inžiniering zameraný na získavanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, spracovanie stavebnej dokumentácie, kontrolu rozpočtov a postupov výstavby pri rekonštrukcii cestných komunikácií.

Po ukončení vysokoškolského štúdia práva svoju doterajšiu prax úspešne transformovala do oblasti správneho a stavebného práva.

Pre advokátsku kanceláriu Krnáč, Končok & Partners vykonáva prácu odborného konzultanta v oblasti stavebného práva a práva verejného sektora. Vo svojej praxi sa zameriava na komplexná organizáciu, zabezpečenie a riešenie povoľovacích procesov k investičným akciám pre logistické a priemyselne parky a k stavebným projektom našich Klientov od fázy prípravy pozemkov na výstavbu až po finalizáciu stavebného konania. Od roku 2018 pôsobí v advokátskej kancelárii ako advokátsky koncipient.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický