Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Konkurzné právo

  • Občianske právo

  • Trestné právo

Kontakt:

JUDr. Milan Chrást
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: chrast@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Milan Chrást
koncipient

JUDr. Milan Chrást je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Počas štúdia pracoval na pozícii právneho asistenta na Exekútorskom úrade v Bratislave.

V Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok&Partners pôsobí od roku 2019, kde pracuje na pozícii advokátskeho koncipienta.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na oblasť občianskeho, obchodného a trestného práva.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a ruský jazyk