Oblasti pôsobenia:

  • Občianske právo

  • Rodinné právo

  • Obchodné právo

  • Trestné právo

Kontakt:

Mgr. Kristína Decká
Krnáč, Končok & Partners, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: decka@korso.sk
t.č.: +421 41 500 7003
www. krnackoncok.sk

Mgr. Kristína Decká
koncipient

Mgr. Kristína Decká je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

V Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok & Partners pôsobí od roku 2019, najskôr na pozícii právnej asistentky a od roku 2021 advokátskej koncipientky.

Vo svojej praxi sa odborne zameriava na oblasť občianskeho, obchodného a trestného práva  a vymáhania pohľadávok. Vďaka štúdiu na zahraničnej vysokej škole má rozsiahle znalosti českého práva. Súčasne pripravuje podklady k zákonným povinnostiam obchodných spoločností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti či registrácie v registri Partnerov verejného sektora.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, základy španielskeho jazyka