Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo/ Právo obchodných spoločností

  • Občianske právo

  • Právo duševného vlastníctva

  • Spotrebiteľské právo

Kontakt:

Mgr. Matej Mihály
Krnáč, Končok & Partners
Námestie SNP č. 19
811 01 Bratislava
e-mail: mihaly@krnackoncok.eu
t.č.: +421 911 533 353

Mgr. Matej Mihály
koncipient

Mgr. Matej Mihály  je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave, počas štúdia absolvoval stáž na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky.

Po ukončení magisterského štúdia absolvoval ročnú odbornú stáž v Európskom  parlamente a trojročný vzdelávací program na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, popri ktorom pracoval v kancelárii pre patenty a ochranné známky u patentového zástupcu. Začiatkom roku 2016 nastúpil na pozíciu advokátskeho koncipienta, kde sa venuje rôznym oblastiam práva, najmä však obchodnému právu, občianskemu právu, právu duševného vlastníctva a spotrebiteľskému právu.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický