Mgr. Milan Chrást
koncipient

Mgr. Milan Chrást je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Počas štúdia pracoval na pozícii právneho asistenta na Exekútorskom úrade v Bratislave.

V Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok&Partners pôsobí od roku 2019, kde pracuje na pozícii advokátskeho koncipienta.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na oblasť občianskeho, obchodného a trestného práva.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a ruský jazyk