Mgr. Miroslava Bajaníková

Oblasti pôsobenia:

  • Občianske právo

  • Obchodné právo

  • Správne právo

  • Realitné právo

Kontakt:

Mgr. Miroslava Bajaníková
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: bajanikova@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

Mgr. Miroslava Bajaníková
koncipient

Mgr. Miroslava Bajaníková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V minulosti niekoľko rokov pracovala ako právny expert Ministerstva hospodárstva SR, odbor Centrum pre chemické látky a prípravky, v oblasti uvádzania chemikálií a biocídov na trh podľa nariadení REACH (1907/2006) a BPR (528/2012). V rokoch 2014 – 2018 bola Slovenskou republikou nominovaná ako členka Riadiacej rady Európskej chemickej agentúry so sídlom v Helsinkách. Počas tohto pôsobenia získala bohaté skúsenosti v oblasti fungovania európskych inštitúcií a procesov čo sa týka uvádzania chemických látok na trh.

Od roku 2018 sa venuje realitnému právu vo vzťahu k praxi realitnej kancelárie, finančným aspektom v realitnom obchode, majetkovému a zmluvnému právu.

V Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok & Partners pôsobí od roku 2022 na pozícii advokátskej koncipientky a vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na oblasť občianskeho, obchodného a správneho práva.