Management

Stanislava Gabašová

office manager

Mgr. Silvia Končoková

CEO

Bc. Miroslava Kavalková

asistent

Erika Veliká

asistent marketingu, PR

Ing. Alexandra Turečková

asistent špecialista

Miroslava Vanáková

asistentka

Ing. Katarína Škatuliaková

asset manager

Bc. Alena Ševecová

právny asistent