Oblasti pôsobenia:

  • Správne právo

  • Finančné právo

Kontakt:

JUDr. Martin Valky
Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: valky@vsinvestment.eu
t.č.: +421 41 50 070 03

JUDr. Martin Valky
konzultant, právnik

JUDr. Martin Valky je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Počas svojej bohatej právnej praxe pôsobil nielen v súkromnej sfére, ale aj vo verejnej správe na pozícii vedúceho majetko-právneho úseku Mesta Žilina.

Vo svojej praxi sa zameriava na oblasť podnikateľského a organizačného poradenstva, vymáhania pohľadávok. Vykonáva samostatnú odbornú činnosť konzultanta, podieľa sa na príprave a organizácii projektov a zákaziek, vyhodnocuje riziká pri investičných projektoch,  vrátane riešenia právnej agendy spoločnosti.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a nemecký jazyk