Naša kancelária má bohaté praktické skúsenosti s komplexným právnym pokrytím potrieb a požiadaviek zahraničným podnikateľským subjektom. V tejto súvislosti poskytujeme týmto klientom poradenstvo vo veciach udeľovania prechodných, trvalých, ako aj tolerovaných pobytov pre cudzincov, poskytovania ochrany osobám, ktoré žiadajú o azyl a zabezpečenia pomoci pri dobrovoľnom návrate neúspešných žiadateľov o azyl.

Pri našej práci spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí (znalci, patentoví zástupcovia, účtovníci, daňoví poradcovia, prekladatelia, tlmočníci a pod.).

V rámci tejto oblasti poskytujeme našim klientom najmä nasledovný právny servis:

  • komunikácia so správnymi orgánmi (oddelením cudzineckej polície PZ, riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície)
  • poradenstvo a príprava dokumentácie v prípade podania žiadosti o udelenie prechodných, trvalých, tolerovaných pobytov, azylov
  • poradenstvo v oblasti cudzineckého práva, azylového práva a práva migrantov
  • zastupovanie v správnych konaniach
  • zastupovanie v špecifických súdnych sporoch a konaniach s tým súvisiacich