Naša kancelária má bohaté praktické skúsenosti s komplexným právnym zastrešením potrieb a požiadaviek podnikateľských subjektov, pôsobiacich v oblasti autobusovej, železničnej či leteckej dopravy, pričom sa jedná o subjekty, pôsobiace na lokálnej, regionálnej, národnej, ale aj  medzinárodnej úrovni. Týmto klientom poskytujeme kompletné právne poradenstvo z takmer všetkých oblastí práva, a to na dennodennej, prevádzkovej báze, ako aj poradenstvo v rámci implementácie špecifických potrieb, či projektov z predmetnej oblasti.

V rámci špecifických potrieb, či špecifických projektov z oblasti dopravy týmto klientom najčastejšie poskytujeme nasledovný právny servis:

  • komunikácia a negociácia s orgánmi a organizáciami ohľadom financovania dopravných výkonov vo verejnom záujme
  • komunikácia a negociácia s orgánmi dozoru a dohľadu
  • poradenstvo v rámci verejného obstarávania a obstarávania
  • poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie v rámci prípravy, riadenia a implementácie najvýznamnejších investičných projektov
  • zastupovanie v správnych konaniach
  • zastupovanie v licenčných konaniach
  • zastupovanie v špecifických súdnych sporoch a konaniach