Naša kancelária má bohaté praktické skúseností s komplexným právnym zastrešením potrieb a požiadaviek podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti energetiky, a to tak regionálneho, ako aj medzinárodného rozmeru.

Týmto klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo z takmer všetkých oblastí práva, ako aj poradenstvo v rámci implementácie špecifických potrieb, či projektov z oblasti energetiky.

V rámci špecifických potrieb, či špecifických projektov z oblasti energetiky týmto klientom najčastejšie poskytujeme nasledovný právny servis:

  • komunikácia a negociácia s regulačnými orgánmi
  • komunikácia a negociácia so subjektmi zúčtovania
  • komunikácia a negociácia s organizátormi trhov s komoditami
  • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie pri cezhraničných obchodoch s komoditou
  • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie pri cezhraničných transferoch komodity
  • poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie v rámci investičných projektov z oblasti energetiky vrátane cezhraničných projektov a projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energií
  • zastupovanie v licenčných konaniach
  • zastupovanie v správnych konaniach a v konaniach o správnych žalobách