trestne

Najmä s poukazom na dlhoročné skúsenosti partnera advokátskej kancelárie JUDr. Michala Krnáča, LL.M., ako prokurátora Okresnej prokuratúry v Žiline, a následne Krajskej prokuratúry v Žiline, ponúkame našim klientom aj službu zastupovania v trestnom konaní.