Advokátska kancelária poskytuje služby aj podnikateľským subjektom podnikajúcim v oblasti zdravotníctva a farmaceutického priemyslu.

Týmto klientom najčastejšie poskytujeme nasledovný právny servis:

  • zastupovanie v súdnych konaniach, vrátane konaní o náhradu škody
  • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, vrátane dokumentácie so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
  • zastupovanie v procese verejného obstarávania a pri podávaní prostriedkov nápravy
  • zastupovanie v správnych konaniach a v konaniach o správnych žalobách
  • zastupovanie v licenčných konaniach
  • komunikácia a negociácia s orgánmi verejnej moci a správy