V súčasnosti tvoríme skúsený tím ľudí, pozostávajúci z advokátov, spolupracujúcich advokátov a advokátskych koncipientov. Našim hlavným cieľom je poskytnúť klientovi kvalitné a komplexné služby a účinnú právnu pomoc. Silnou stránkou advokátskej kancelárie Krnáč, Končok & Partners je vždy individuálne zostavenie tímu na základe analýzy a špecifikácie potreby klienta, ale tiež služby, rozšírené o ekonomické a daňové poradenstvo, či služby audítorov.

Advokáti

JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M

advokát, partner
Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, s. r. o.

JUDr. Erik Končok

advokát, partner
Advokátska kancelária JUDr. Erik Končok, s. r. o.

JUDr. Bronislava Krnáčová

advokát, partner
Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, s. r. o.

JUDr. Iveta Gálošová Bušová, MBA, LL.M

spolupracujúci advokát

JUDr. Iveta Boškajová

spolupracujúci advokát

JUDr. Martin Valky

spolupracujúci advokát

JUDr. Milan Chrást

spolupracujúci advokát

JUDr. PhDr. Marek Prudovič

spolupracujúci advokát a mediátor

Koncipienti

JUDr. Vladimíra Kovářiková

koncipient JUDr. Erika Končoka

JUDr. Alžbeta Jandová

koncipient JUDr. Michala Krnáča, MBA, LL.M

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.

koncipient JUDr. Erika Končoka

Mgr. Kristína Decká

koncipient JUDr. Michala Krnáča, MBA, LL.M

JUDr. Ing. Tatiana Šugárová

projektový manažér, koncipient JUDr. Bronislavy Krnáčovej

Ekonomickí poradcovia: (v zastúpení SPS TAX, k.s.)

Ing. Emil Pečík

Daňový poradca

Ing. Tomáš Pečík

Daňový poradca

Ing. Andrej Pečík

Daňový poradca, Samostatný účtovník

Ing. Zdenka Kovaříková

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. František Zborovský

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. Terézia Konušíková

Daňový poradca

Ing. Jaroslava Luchava Sedláková, PhD.

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Management

Stanislava Gabašová

office manager

Mgr. Silvia Končoková

CEO

Bc. Miroslava Szepesiová

asistent

Erika Veliká

asistent marketingu, PR

Ing. Alexandra Turečková

asistent špecialista

Miroslava Vanáková

asistentka

Ing. Katarína Škatuliaková

asset manager

Bc. Alena Ševecová

právny asistent