V súčasnosti tvoríme skúsený tím ľudí, pozostávajúci z advokátov, spolupracujúcich advokátov a advokátskych koncipientov. Našim hlavným cieľom je poskytnúť klientovi kvalitné a komplexné služby a účinnú právnu pomoc. Silnou stránkou advokátskej kancelárie Krnáč, Končok & Partners je vždy individuálne zostavenie tímu na základe analýzy a špecifikácie potreby klienta, ale tiež služby, rozšírené o ekonomické a daňové poradenstvo, či služby audítorov.

Advokáti

JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M

advokát, partner

JUDr. Erik Končok

advokát, partner

JUDr. Iveta Gálošová Bušová, MBA, LL.M

advokát

JUDr. Iveta Boškajová

advokát

JUDr. Bronislava Krnáčová

advokát

JUDr. Martin Valky

advokát

JUDr. Milan Chrást

advokát

Koncipienti

JUDr. Vladimíra Kovářiková

koncipient

JUDr. Alžbeta Jandová

koncipient

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.

koncipient

JUDr. PhDr. Marek Prudovič

koncipient, mediátor

Mgr. Kristína Decká

koncipient

Mgr. Miroslava Bajaníková

Mgr. Miroslava Bajaníková

koncipient

Mgr. Zuzana Gazdačková, PhD.

koncipient

JUDr. Ing. Tatiana Šugárová

projektový manažér, koncipient

Ekonomickí poradcovia: (v zastúpení SPS TAX, k.s.)

Ing. Emil Pečík

Daňový poradca

Ing. Tomáš Pečík

Daňový poradca

Ing. Andrej Pečík

Daňový poradca, Samostatný účtovník

Ing. Zdenka Kovaříková

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. František Zborovský

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. Terézia Konušíková

Daňový poradca

Ing. Jaroslava Luchava Sedláková, PhD.

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Management

Stanislava Gabašová

office manager

Mgr. Silvia Končoková

CEO

Bc. Miroslava Szepesiová

asistent

Erika Veliká

asistent marketingu, PR

Ing. Alexandra Turečková

asistent špecialista

Miroslava Vanáková

asistentka

Ing. Katarína Škatuliaková

asset manager

Bc. Alena Ševecová

právny asistent