„Základným princípom nášho tímu je predovšetkým profesionálny a individuálny prístup ku každému klientovi s cieľom poskytnúť kvalitné a komplexné služby a účinnú právnu pomoc.“

JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M

JUDr. Erik Končok

SKÚSENOSTI A HODNOTY

Partneri advokátskej kancelárie KRNÁČ, KONČOK & Partners pôsobia ako advokáti na trhu už od roku 2003. Počas dvadsať rokov praxe kancelária dynamicky rozšírila svoju odbornú a regionálnu pôsobnosť do viacerých miest i zahraničia a tak dnes poskytuje poradenstvo pre množstvo domácich i zahraničných klientov vo všetkých oblastiach práva podľa špecifických požiadaviek klientov, a to v sídle kancelárie v Žiline, ako aj v pobočkách v Bratislave a v Trenčíne a prostredníctvom úzkej spolupráce s ďalšími partnermi aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Od roku 2013 poskytuje JUDr. Michal Krnáč právne služby aj na území Českej republiky ako usadený euroadvokát v pobočke advokátskej kancelárie v Ostrave.

Našim veľkým benefitom je spolupráca s poradenským domom Slovenská poradenská spoločnosť, a. s., ktorá rozširuje našu ponuku služieb pre klientov o daňové poradenstvo, ekonomické poradenstvo, audítorskú činnosť a spracovanie účtovníctva. Naša advokátska kancelária súčasne poskytuje svojim klientom aj služby správcu konkurznej podstaty, resp. reštrukturalizačného správcu a mediátora. Spolupráca s ďalšími odbornými subjektmi – exekútormi, notármi, prekladateľmi, dražobnou spoločnosťou, znalcami z rôznych odvetví, vďaka ktorým sme schopní zabezpečiť pre našich klientov komplexné a kvalitné služby, je samozrejmosťou.

Takýto široký záber služieb nám umožňuje prostredníctvom spolupráce odborníkov a špecialistov na príslušnú oblasť komplexne servisovať slovenské aj zahraničné subjekty. Na základe dlhoročných skúseností, vynikajúcich znalostí legislatívy a podnikateľského prostredia poskytujeme našim klientom právne služby v najvyššej kvalite.

Referencie

„V otázkach právneho poradenstva a služieb sú našim spoľahlivým partnerom.“

Daniel Buryš, CFO Kofola - Najväčší výrobca nealkoholických nápojov v CEE

„Poskytujú nám komplexný a profesionálny pohľad na vec a sú zárukou korektného prístupu ku klientovi.“

Marián Gurina, CEO, Pharmos, a.s. - Jeden z lídrov veľkodistribúcie farmaceutického tovaru v Slovenskej a Českej republike
logisticky park

„Majú prehľad v komplexnej a zložitej problematike developerskej činnosti a priemyselných parkoch.“

Arpád Lorincz, Logistický & Priemyselný park Košice / Veľká Ida