Oblasti pôsobenia:

  • Obchodné právo

  • Občianske právo

  • Trestné právo

Kontakt:

Mgr. Zuzana Gazdačková, PhD.

Krnáč, Končok & Partners
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
e-mail: gazdackova@korso.sk
t.č.: +421 41 50 070 03

Mgr. Zuzana Gazdačková, PhD.
koncipient

Mgr. Zuzana Gazdačková, PhD., je absolventkou študijného odboru právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V predchádzajúcom štúdiu absolvovala vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V Advokátskej kancelárii Krnáč, Končok & Partners pôsobí od roku 2019. Vo svojej praxi sa špecializuje najmä na obchodné, občianske a trestné právo.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a ruský jazyk.