Trainees

JUDr. Vladimíra Kovářiková

trainee

Mgr. Alžbeta Jandová

trainee

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.

trainee

Mgr. Kristína Decká

trainee

Mgr. Ing. Tatiana Šugarová

project manager, trainee