Trainees

JUDr. Vladimíra Kovářiková

trainee

Mgr. Alžbeta Jandová

trainee

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.

trainee

JUDr. Milan Chrást

trainee

JUDr. PhDr. Marek Prudovič

trainee

Mgr. Kristína Decká

trainee

Mgr. Ing. Tatiana Šugarová

project manager, trainee

Mgr. Zuzana Gazdačková, PhD.

trainee