Koncipienti

JUDr. Vladimíra Kovářiková

koncipient

Mgr. Alžbeta Jandová

koncipient

JUDr. Anna Čerňavová Lokajová, LL.M.

koncipient

JUDr. Veronika Cigániková

koncipient

Mgr. Zuzana Gazdačková, PhD.

koncipient

Mgr. Matej Mihály

koncipient

erbenova

JUDr. Miroslava Erbenová

koncipient