Naša kancelária má bohaté skúseností s komplexným zastrešením viacerých veľkých M&A projektov, vrátane projektov s medzinárodným presahom.

V rámci týchto služieb klientom najčastejšie poskytujeme nasledovný právny servis:

  • projektový manažment
  • komplexný právny due diligence subjektov, resp. aktív, ktoré sú predmetom akvizície s tým, že v spolupráci s našimi poradcami z ekonomickej sféry dokážeme zabezpečiť pre klienta aj príslušný ekonomický due diligence
  • negociácia komerčných podmienok realizácie daného projektu
  • spracovanie komplexnej M&A právnej dokumentácie
  • zabezpečenie komunikácie a nevyhnutných individuálnych správnych aktov všetkých dotknutých orgánov dozoru a dohľadu (vrátane orgánov ochrany hospodárskej súťaže)
  • realizácia post projekčných aktivít (zabezpečenia splnenia notifikačných povinností, a pod.)